Агенция "Пътна инфраструктура"

Проектът, който изпълнихме за АПИ включваше доставка и монтаж на специализирано оборудване за изграждане и функциониране на система за автоматизирано събиране на данни за трафика – 120 бр. АУЗПТ (автоматични устройства, записващи пътния трафик) с операционен и анализиращ софтуер в обхвата на II-ри и III-ти клас пътища. Също така извършихме проектиране, изграждане, внедряване и пускане в експлоатация на Интелигентната транспортна системата (ITS), обучение на служители на АПИ за работата със системата, както и последваща 3–годишна гаранционна и сервизна поддръжка за всички компоненти на системата.

Внедрената система за наблюдение, записване и анализ на пътния трафик се състои от централен сървър с база данни и инсталиран софтуер за изготвяне на рапорти, комуникационна мрежа и автоматични устройства за записване на пътния трафик разположени в точките на преброяване. Автоматичните устройства за записване на пътния трафик (АУЗПТ) са интегрирани във високотехнологично решение съчетаващо брояч-класификатори на преминаващите превозни средства и камери за оптично разпознаване на регистрационния номер. Системата е създадена, така че АУЗПТ да преброява, идентифицира, класифицира и измерва скоростта на всяко едно пътно превозно средство (МПС) в точката на отчитане на пътния трафик (Преброителния пункт) и да съхранява информацията в база данни. Идентификацията се осъществява посредством разпознаване на регистрационните номера на преминалите МПС (български или чуждестранни), като разпознаването e обвързано с точна идентификация на времето и точката на преминаване. Посредством идентификацията на МПС, системата има възможността да следи генерирането на пътния трафик чрез неговия произход, предназначение, направление и време за преминаване. 
При изпълнението на проекта, на 100% извършихме всички предварително поставени изисквания, като изпълнението на задачите бе съобразено със спецификата на дейността на АПИ. Дейностите по проекта бяха извършени с участието на квалифицирани специалисти, качествено, в срок, при спазване на всички технически изисквания и ограничени условия за достъп до класифицирана информация. Техническото решение беше съобразено с всички световни добри практики и нашия богат опит в областта на Интелигентните транспортни системи (ITS).

Назад