Contacts

Контакти

Централен офис Телелинк ЕАД Център за обслужване на клиенти

Бизнес център „Литекс Тауър“, ул. Лъчезар Станчев 3

София 1756, България

Телефон: +359 2 970 40 40

Факс: +359 2 970 40 42

 

Телефон: +359 2 970 88 88; +359 2 970 4098

Мобилен: +359 878 696 909; +359 899 980 550
 

email: office@telelink.com e-mail: support@telelink.bg
   

Отдел продажби

e-mail: sales@telelink.com