News

Новини и събития

Петдесет от най-натоварените кръстовища в Пловдив се управляват от интелигентна система, която дава приоритет на 285 автобуса от градския транспорт.Проектът включва подмяна на всички светофарни уредби, както и подземната инфраструктура,...
Телелинк успешно приключи проект за изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение на територията на община Севлиево. Проектът включваше изграждане на противопожарна кула с. Крушево, общ. Севлиево, финансиран от ПРСР 2007-2013 съфинансирана от...
Телелинк успешно приключи изграждането на "Интелигентна транспортна система" в община Плевен, част от проект "Интегриран градски транспорт на Плевен", финасиран от ОПРР 2007-2013 съфинасирана, от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално...
1
2
3
25 август 2015

Петдесет от най-натоварените кръстовища в Пловдив се управляват от интелигентна система, която дава приоритет на 285 автобуса от градския транспорт.
Проектът включва подмяна на всички светофарни уредби, както и подземната инфраструктура, видеонаблюдение и полагане на трафик-детектори,...

2 юни 2015

Телелинк успешно приключи проект за изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение на територията на община Севлиево. Проектът включваше изграждане на противопожарна кула с. Крушево, общ. Севлиево, финансиран от ПРСР 2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски...

31 март 2015

Телелинк успешно приключи изграждането на "Интелигентна транспортна система" в община Плевен, част от проект "Интегриран градски транспорт на Плевен", финасиран от ОПРР 2007-2013 съфинасирана, от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

...

17 декември 2014

Проектът се състои от следните дейности:

  • изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на трафика, доставка и монтаж на нови LED светофарни секции, трафик контролери и горещо поцинковани метални конструкции;
  • даване на приоритет на превозните средства на...

Pages