Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение за община Севлиево

Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение за община Севлиево
2 юни 2015

Телелинк успешно приключи проект за изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение на територията на община Севлиево. Проектът включваше изграждане на противопожарна кула с. Крушево, общ. Севлиево, финансиран от ПРСР 2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските региони. 

В настоящата система са използвани едни от най-иновативните технологии в областта на системите за ранно откриване на горски пожари. За откриване и следене на евентуални пожари се използва термовизионна оптронна камера, която има възможност да следи изменения в температурата от 0,05 градуса. За потвърждаване на алармата за пожар термовизионната камера е комбинирана с нормална визуална камера с голямо увеличение за детайлно наблюдение на възникналите събития. Предложението се състои от контролен център и автоматичнa наблюдателнa станция (АНС). АНС действа самостоятелно и има самостоятелно лицензиран софтуер. Тя анализира непрекъснато своята 360 градусова зона за не повече от четири минути. Системата е в състояние да разпознае малки пожари с минимален коефициент на грешка. Веднъж разпознат пожара се изпраща аларма до контролния център, с точни координати, характеристика на пожара, видео и снимки. С тази информация и ръчен контрол на камерите, диспечера може да провери дали алармата е истинска и да вземе необходимото решение.

Докато се погасява пожара, системата дава възможност за установяване позицията на пожара, координатни и други характеристики в реално време, като същевременно е възможно визуално да се следят работещите по гасенето на пожара подразделения.
Системата позволява да се използва и за опазване популациите и целевите видове предмет на опазване и на биологичното разнообразие като цяло. Чрез системата могат в бъдеще да бъдат извършвани наблюдения на развитието и динамиката на популациите на защитените видове птици и животни.

Назад