Телелинк на 10 години и в 7 държави

Телелинк на 10 години и в 7 държави
8 юни 2011

Телелинк е основана през 2001г. За 10 години компанията постигна значими бизнес успехи и установи присъствие в общо 7 държави в Централна и Източна Европа. Телелинк е успешно позиционирана като системен интегратор на мобилни и фиксирани комуникационни мрежи, като постепенно разширява дейността си и в другите си продуктови направления - интелигентни сградни системи и управлявани услуги.
Телелинк развива дейност в България, Румъния, Сърбия, Черна Гора, Македония, Украйна и Унгария.

През 2010 г. групата на Телелинк генерира приходи от над 45 млн. евро. Заедно с новопридобитото през 2011 г. дружество Металком, Унгария приходите за изминалата година възлизат на над 70 млн. евро.
Групата наброява над 700 души персонал в офисите в 7-те държави, около 300 от които са в България.

Телелинк се нарежда сред новаторите на местния и регионален пазар на професионални ИКТ решения и услуги, като е сред първите компании:

  • наложили подходите „до ключ“ и аутсорсинг при интегрирането на мобилни мрежи от операторски клас;
  • има водеща роля при изграждането на мрежи от ново поколение, като е в основата на налагането на ADSL и triple play (глас-данни-ТВ);
  • нарежда се сред първите интегратори на интелигентни решения за управление на сгради и съоръжения в България, Сърбия и Македония;
  • от 2010 г. работи интензивно по развитието на Managed services (Управлявани услуги), адресиращи комплексно информационните и комуникационните потребности на малки и средни предприятия и специфични правителствени и частни организации на базата на частичен или пълен аутсорсинг на ИКТ оборудване и процеси.
Назад