Телелинк приключи проект за Интегриран градски транспорт в община Плевен

Телелинк приключи проект за Интегриран градски транспорт в община Плевен
31 март 2015

Телелинк успешно приключи изграждането на "Интелигентна транспортна система" в община Плевен, част от проект "Интегриран градски транспорт на Плевен", финасиран от ОПРР 2007-2013 съфинасирана, от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

При изпълнението на проекта беше изградена и въведена в експлоатация на система за управление на трафика, даваща приоритет на превозните средства на градския транспорт. Работата на системата стъпва върху монтирани в пътната настилка безжични магнитни детектори, събиращи данни за трафика. На базата на извлечената от тези данни информация, специализиран софтуер взима решения (на централно ниво) за управлението на светофарите. За групите от кръстовища, чиито характеристики позволяват, се въвежда и "зелена вълна". На локално ниво всеки контролер е снабден с необходимата функционалност за адаптиране на продължителността на цикъла и зелените времена в зависимост от моментния трафик. За осигуряване на приоритета на превозните средства на градския транспорт се използват специализирани радио модеми, както и отделни контролери. 

С успешното приключване на проекта, Телелинк осигури измерими подобрения за градския транспорт в град Плевен.

Назад