Телелинк стартира изграждането на Интелигентна транспортна система в град Пловдив

Телелинк стартира изграждането на Интелигентна транспортна система в град Пловдив
17 декември 2014

Проектът се състои от следните дейности:

  • изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на трафика, доставка и монтаж на нови LED светофарни секции, трафик контролери и горещо поцинковани метални конструкции;
  • даване на приоритет на превозните средства на градския транспорт;
  • осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и увеличаване на безопасността посредством извършване на понижения на земните маси и монтаж на тактилни плочи;
  • въвеждане на нови организации на движението, които да доведат до оптимизирането на трафика;
  • изграждане на Център за управление на трафика с високотехнологично оборудване и системи в сферата на Интелигентните транспортни системи (ИТС).

В проектът са включени над 50 кръстовища, намиращи се както в центъра на град Пловдив, така и по входно-изходните артерии на града. Чрез монтирани на входовете на кръстовищата видео детектори (камери) се събират данни за трафика. На базата на извлечената от тези данни информация специализиран софтуер взима решения (на централно ниво) за управлението на светофарите. За групите от кръстовища, чиито характеристики позволяват, се въвежда и "зелена вълна". На локално ниво всеки контролер също има необходимата функционалност за адаптиране на продължителността на цикъла и зелените времена в зависимост от моментния трафик. За осигуряване на приоритета на превозните средства на градския транспорт се използват специализирани радио модеми, както и отделни контролери, вземащи решението за даване на приоритет.

Назад